Intro | Home | Site Map


Yamaha Honda
Tiger JRD
Suzuki Kawasaki
Plantinum
หนังสือพิมพ์ :
GooGle Search :
เรียนซ่อมรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด PGM Fi, DCP Fi, EPI, YM-JET, YEC-FIและ DFI
             

ท่านสามารถดูภาพการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่

www.facebook.com/kitpaisal

เนื้อหาการเรียนการสอน

**ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบหัวฉีด

**องค์ประกอบสำคัญของระบบหัวฉีด PGM Fi Version 1-5, DCP Fi, EPI, YM-JET, YEC-FIและ DFI

              * กล่อง ECM-ECU

              * ระบบเซ็นเซอร์ต่าง ๆ (TP, MAP, IAT, EOT, O2, IACV etc.)

              * หัวฉีดระบบแยกปั๊ม และ แบบ DCP Fi

              * การปรับโหมด MAP ในระบบ PGM-FI

**การตรวจสอบความผิดปกติของระบบหัวฉีด

            * การอ่านรหัสความผิดปกติของระบบหัวฉีด Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki

           * การเรียกดูข้อมูลความผิดปกติจากกล่อง

                   * การลบข้อมูลในหน่วยความจำ

                   * การปรับตั้งตัวตรวจจับตำแหน่งลิ้นเร่ง ระบบ PGM-FI และ ระบบ EPI

**การตรวจเช็ค-แก้ไขข้อขัดข้องจากวงจรเซ็นเซอร์ต่าง ๆ

 • ช่วงระยะเวลาที่เรียน : เฉพาะวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 09.00 น. - 17.00 น.

 • อัตราค่าเล่าเรียน : 6,000 บาท (รวมเสื้อและคู่มือ)

 • คุณสมบัติผู้สมัครเรียน : ไม่จำกัดเพศ วัย ความรู้

 • วิธีการชำระเงิน : อัตราค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร (รวมเสื้อและคู่มือ) 6,000บาท วิธีการชำระเงิน -โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี โรงเรียนกิจไพศาลจักรยานยนต์ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางบอน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 055-2-60645-2 ** Fax. 0-2749-4087

  สมัครเรียน Online • รูปแบบการเรียนการสอน
  เน้นการสอนแก้ไขและวิเคราะห์ปัญหา เพื่อสามารถใช้งานได้จริง โดยเรียนทฤษฎีสลับปฏิบัติจริงตลอดหลักสูตร และจะมีการประเมินผลการเรียนทุกเนื้อหา หากนักศึกษาไม่ผ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องเรียนซ้ำเรื่องนั้นๆ ใหม่จนกว่าจะผ่าน โดยไม่ต้องชำระค่าเล่าเรียนใหม่ เสียงเพียงค่าธรรมเนียมเรียนใหม่ 100 บาทต่อวิชา

 • เอกสารประกอบการสมัครเรียน
  1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร (กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. หลักฐานการศึกษา (ถ้ามี)
  4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 6 รูป


 • Back
 •      กลับขึ้นด้านบน
  ประวัติความเป็นมา | ติดต่อเรา | สั่งซื้อสินค้า Online | เสียงสะท้อนจากศิษย์ K.P. | หลักสูตร | กิจกรรม | สาระน่ารู้ | งาน

  www.kitpaisal.com    Copyright © 2002-2003    Developed by citcsoft.com