Intro | Home | Site Map


Yamaha Honda
Tiger JRD
Suzuki Kawasaki
Plantinum
หนังสือพิมพ์ :
GooGle Search :

 "มุ่งมั่นพัฒนาสู่สถาบันอบรมบุคลากร

ด้านการซ่อมรถจักรยานยนต์

อันดับ 1 ของประเทศ"
1. พัฒนา, ปรับปรุง และเพิ่มเติมหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ
2. เป็นสถาบันที่นักศึกษาเข้ามาเรียนแล้วพึงพอใจมากที่สุด
3. มุ่งพัฒนาสังคมโดยการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน
4. พัฒนาสื่อการสอนให้เข้าใจง่าย เรียนสนุก ทุกขั้นตอน
5. มุ่งมั่นพัฒนาคน พัฒนางาน สร้างอาชีพสู่สังคม  • ***สอนซ่อมมอเตอร์ไซค์ เรียนซ่อมรถจักรยานยนต์ มั่นใจด้วยประสพการณ์ในการสอนยาวนานกว่า 21 ปี***
    โรงเรียนกิจไพศาลจักรยานยนต์ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมือปี 2538 โดยอาจารย์สิทธา ก้องกิตต์ไพศาล ด้วยเงินลงทุนขั้นต้น 1 ล้านบาท เดิมตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 2 ก.ม.9 ซึ่งปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการไปที่ซอยสะแกงาม ถนนพระราม 2 เช่นเดิมโดยรับสมัครและเปิดสอนเฉพาะรอบวันอาทิตย์เพียงหลักสูตรเดียว
  • ซึ่งในช่วงก่อตั้งเริ่มแรกได้เปิดสอนหลักสูตรการซ่อมรถจักรยานยนต์ ระยะสั้น 4 เดือน เพียงหลักสูตรเดียว ซึ่งได้รับการตอบรับจากบุคคลทั่วไปสนใจ เข้าร่วมเรียน "หลักสูตรการซ่อมรถจักรยานยนต์"  ในขณะนั้นเป็นจำนวนมาก
  • ดังนั้นในปี 2540 จึงได้ขยายสาขาเพิ่มขึ้นที่ซอยอุดมสุข ในเขตบางนา  เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง เพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษาในแถบบางพลีและพระประแดง ซึ่งได้มีประชาชนทั่วไปสนใจเข้าศึกษาและสามารถออกไปประกอบอาชีพเปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ร้านขายรถมือสอง ร้านขายอะไหล่ ตลอดจนเป็นช่างบริการของศูนย์บริการชั้นนำ เช่น ฮอนด้า และ ยามาฮ่า เป็นต้น
  • จากที่กล่าวมานั้น   ทางโรงเรียนก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรม อย่างต่อเนื่องควบคู่กันไป โดยในส่วนของหลักสูตรจนถึงปัจจุบัน ทางโรงเรียนได้เปิดสอนการซ่อมรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด ทั้งระบบ PGM-FI, DCP-FI, EPI, YM-JET, YEC-FI และ DFI ซึ่งเป็นระบบที่ใช้การอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 
    ในส่วนของกิจกรรมทางโรงเรียนได้นำนักศึกษาอบรมและจัดกิจกรรมนอกสถานที่  เช่น การเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์, จัดคาราวานการกุศล, คืนสู่เหย้าชาว K.P., ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า,  เยี่ยมชมโรงงานผลิตอะไหล่รถจักรยานยนต์, เยี่ยมชมโรงงานคาสตรอล เป็นต้น
    จนถึงปัจจุบันโรงเรียนกิจไพศาลจักรยานยนต์ ได้เติบโตมี อายุย่างเข้าขวบปีที่ 22โรงเรียนได้ผลิตบุคลากรเพื่อรองรับตลาดแรงงานทางด้านนี้แล้วกว่า 19,000 คน  และเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนในระดับแนวหน้าของประเทศในการสอนซ่อมรถจักรยานยนต์ ที่ได้รับการยอมรับในการผลิตบุคคลากรเพื่อรองรับตลาดแรงงานในด้านนี้ได้อย่างแท้จริง


     กลับขึ้นด้านบน
ประวัติความเป็นมา | ติดต่อเรา | สั่งซื้อสินค้า Online | เสียงสะท้อนจากศิษย์ K.P. | หลักสูตร | กิจกรรม | สาระน่ารู้ | งาน

www.kitpaisal.com    Copyright © 2002-2003    Developed by citcsoft.com