Intro | Home | Site Map


Yamaha Honda
Tiger JRD
Suzuki Kawasaki
Plantinum
หนังสือพิมพ์ :
GooGle Search :
รอบวันอาทิตย์

ท่านสามารถดูภาพการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่

www.facebook.com/kitpaisal

 

รายละเอียดการเรียน

 

✅ งานบริการภายนอก (4 วัน)

 

     🔧ของเหลวในระบบ ชนิดของน้ำมันเครื่อง ระบบระบายความร้อนน้ำยาหล่อเย็น และหัวเทียนชนิดต่างๆ ที่ใช้ในรถจักรยานยนต์

      🔧การเปลี่ยนยางนอก-ใน ทั้งแบบเปลี่ยนในและนอกรถ สเปคยางชนิดต่างๆ ที่เหมาะกับรถในแต่ละประเภท

      🔧การสานซี่ลวด-ปรับตั้งวงล้อของรถโซ่และรถออโตเมติก

       🔧การเปลี่ยน-ปรับ-ตั้งระบบส่งกำลังขั้นสุดท้าย แบบโซ่และ V-Belt

       🔧การเปลี่ยนและดูแลรักษาระบบห้ามล้อแบบดรัมเบรกและแบบดิสเบรก วิธีการไล่ลมเบรกอย่างถูกต้องและรวดเร็ว   

       🔧การเปลี่ยนระบบรองรับน้ำหนักแบบเทเลสโคปิกและแบบอัพไซด์ดาวน์

       🔧การเปลี่ยนถ้วยลูกปืนคอโดยใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง

       🔧ชิ้นส่วนการทำงานและการทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์

       🔧จุดที่ PDI ตามระยะทางของอุปกรณ์ต่างๆ

 

✅ เครื่องยนต์ 4 จังหวะ (4 วัน)

 

      🔧หลักการทำงานและชิ้นส่วนหน้าที่ของเครื่องยนต์ 4 จังหวะแบบต่างๆ (24 ชิ้นส่วน)

 

      ⭐แบบ SOHC 2 วาล์วและ 4 วาล์ว และการปรับตั้งวาล์ว

      ⭐แบบ DOHC 4 วาล์ว และการคำนวณและเปลี่ยนแผ่นชิม

      ⭐หลักการทำงานเครื่องยนต์ 4 จังหวะแบบ OHC และแบบ SV

💥💥ถอดประกอบเน้นความเข้าใจการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องและความเรียบร้อยในการถอดประกอบและหน้าที่ของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ทุกชิ้นของระบบ 4 จังหวะ

 

✅ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ (1 วัน)

 

💥หลักการทำงาน หน้าที่ ชิ้นส่วน และการถอดประกอบอบ่างถูกวิธีของแต่ละระบบ

 

      🔧ระบบประจุไอดีแบบ Crankcase Reed Valve

       🔧ระบบประจุไอดีแบบ Piston Reed Valve

       🔧ระบบประจุไอดีแบบ Rotary Valve

 

✅ระบบตัดต่อกำลังและอัตราทดขั้นที่ 1 และอัตราทดขั้นที่ 2 (3 วัน)

 

      🔧หน้าที่-หลักการทำงาน-ชิ้นส่วน-การถอดประกอบแบบถูกวิธี

 

      ⭐คลัชแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์และคลัชแบบแผ่น

      ⭐กลไกการทำงานของคลัชแบบกด แบบดึง และแบบดัน

      ⭐ชนิดของเฟืองเกียร์

      ⭐กลไกการเปลี่ยนอัตรทดของเกียร์

 

✅ระบบหัวฉีดแบบต่างๆ ในรถจักรยานยนต์ (3 วัน)

 

💥💥การตรวจเช็คโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่อง OBD💥💥

     

      🔧โครงสร้างการทำงานระบบหัวฉีด PGM-FI v 1-5, ระบบ DCP-FI, ระบบ EPI, ระบบ YMJET, ระบบYEC, ระบบ DPI   

       🔧ชนิดเซ็นเซอร์หน้าที่แบบพื้นฐาน, แบบชดเชย, และแบบ feedback

        🔧การอ่านโค้ดแสดงความผิดปกติ

        🔧การเรียกดูข้อมูล, การลบข้อมูล จากกล่อง ECMสม

        🔧การรีเซ็ตกล่อง ระบบ PGM-FI และ ระบบ EPI

        🔧การปรับโหมด MAP

        🔧การเขียนวงจรระบบหัวฉีดและทดสอบอุปกรณ์ในระบบ

        🔧การตรวจเช็คเซนเซอร์โดยใช่มัลติมิเตอร์

 

✅ระบบไฟฟ้าในรถคาร์บูเรเตอร์ (1 วัน)

 

     🔧ระบบจุดระเบิดแบบ AC และ DC-CDI

     🔧ระบบมอเตอร์สตาร์ท

     🔧ระบบไฟชาร์ทแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส

     🔧ระบบไฟแสงสว่างแบบ AC และ DC

     🔧ระบบไฟสัญญาน แตร ไฟเลี้ยว เบรค ฯลฯ

 

💥เรียนรู้การเขียนวงจร การต่อวงจรและการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ💥

 

           

 

      

 • ช่วงระยะเวลาที่เรียน : รอบวันอาทิตย์ ระยะเวลาเรียน 4 เดือน (16 ครั้ง) เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 9.00 - 17.00 น.

 • อัตราค่าเล่าเรียน : 17,000 บาท (รวม ค่าเสื้อและคู่มือพร้อมเอกสารตลอดหลักสูตร

 • คุณสมบัติผู้สมัครเรียน : ไม่จำกัด เพศ วัย ความรู้

 • วิธีการชำระเงิน : ชำระ 4 ครั้ง - วันสมัคร 5,000 บาท - งวดที่ 2,3,4 งวดละ 4,000 บาท ชำระ 3 ครั้ง - วันสมัคร 6,000 บาท - งวดที่ 2 และ 3 งวดละ 5,000 บาท ชำระ 2 ครั้ง - วันสมัคร 8,000 บาท - งวดที่ 2 7,000 บาท ชำระครั้งเดียว - 14,000 บาท (รับส่วนลดสูงสุด 3,000 บาท)

  สมัครเรียน Online • รูปแบบการเรียนการสอน
  เน้นการสอนแก้ไขและวิเคราะห์ปัญหา เพื่อสามารถใช้งานได้จริง โดยเรียนทฤษฎีสลับปฏิบัติจริงตลอดหลักสูตร และจะมีการประเมินผลการเรียนทุกเนื้อหา หากนักศึกษาไม่ผ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องเรียนซ้ำเรื่องนั้นๆ ใหม่จนกว่าจะผ่าน โดยไม่ต้องชำระค่าเล่าเรียนใหม่ เสียงเพียงค่าธรรมเนียมเรียนใหม่ 100 บาทต่อวิชา

 • เอกสารประกอบการสมัครเรียน
  1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร (กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. หลักฐานการศึกษา (ถ้ามี)
  4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 6 รูป


 • Back
 •      กลับขึ้นด้านบน
  ประวัติความเป็นมา | ติดต่อเรา | สั่งซื้อสินค้า Online | เสียงสะท้อนจากศิษย์ K.P. | หลักสูตร | กิจกรรม | สาระน่ารู้ | งาน

  www.kitpaisal.com    Copyright © 2002-2003    Developed by citcsoft.com